...........................................................................Άνθρωποι και Φύση πάνω από τα κέρδη.................

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
.......................με καθημερινή ειδησεογραφία....................καλή και παραγωγική χρονιά το 2016...............................

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ + Eπιχειρηματικότητα

         οnline περιοδικό    


Οι δράσεις διάρκειας 1-3 ετών χρηματοδοτούνται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 20% από εθνικούς και 30% από την ιδία συμμετοχή των δικαιούχων. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν οι αντιπροσωπευτικές στον τομέα τους επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις: επιχειρήσεις ιδιωτικές-συνεταιριστικές, ομάδες παραγωγών, Ν.Π.Δ.Δ και συμπράξεις ή ενώσεις αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την υλοποίηση Προγραμμάτων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σε αγορές της ΕΕ και Τρίτων Χωρών, στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 501/2008 της Επιτροπής, μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το 2015, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου. 
Επιλέξιμα προϊόντα είναι αυτά του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 501/2008, όπως νωπά και μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο, ελιές, οίνοι ΠΟΠ & ΠΓΕ, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, μέλι κ.ά. Προωθούνται επίσης, προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ, βιολογικά, που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Μετατρέψτε τους Επισκέπτες του Site σε Πελάτες.
 Ένας πρακτικός οδηγός για landing pages που θα εκτοξεύσουν τις πωλήσεις σας. Κατεβάστε τον τώρα στον υπολογιστή σας! Οι προτάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων, Αχαρνών 2, 101 76. Η τελική έγκριση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη σχετικοί νομοθεσία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.minagric.gr ή στα τηλέφωνα: 210 2124039, 210 2124009, 210 212 4049, 210 2124008 και 210 2124033.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου